Çalışma İlkelerimiz

İş süreçlerimizin tümünde, iş ilişkilerimiz, eylemlerimiz ve kararlarımızda doğruluk, dürüstlük, eşitlik ve adalet ilkeleriyle hareket ederiz. Etik & Çalışma İlkelerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimizle ve diğer tüm sektörel, toplumsal ilişkilerimizde, en yüksek yasal ve etik standartlara olan bağlılığımızı teyid eder.

Toplum, Çevre ve İnsanlığa Karşı İlkelerimiz

İnsan haklarına ve demokrasiye bağlı, çevrenin korunmasına duyarlı olmak, eğitim, hayır işlerine destek ve suç, yolsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalar bizim için değerli ve önemlidir. Rüşvet ya da maksadını aşan bedelde hediye, ikram, ağırlama vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz. Her şeyden önce ilan edilmiş insan haklarını destekler, saygı duyar, insan hakları ihlallerine suç ortağı olmayız. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal ve çevresel konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütleri ve kamu yararına olan hizmetlere uygun faaliyetlerle destek olmaya çalışırız. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını destekleriz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, ihtiyaç ve taleplere en kısa zamanda, en kolay ve doğru şekilde cevap veren, çözüm bulan, yenilikçi bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi daima zamanında, söz verilen koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimize güvenilir, düzgün, kolay ve mutlu bir kiralama ve sürüş deneyimi yaşatmak için tutku ve samimiyetle çalışırız.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı, sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlayarak, onların yasal hak ve özgürlüklerini gözetir ve destekleriz. Zorla ve zorunlu, yasal olmayan çalıştırma uygulamaz, çocuk işçi çalıştırmaz, işe alım ve kariyer planlama süreçlerinde eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir tutumla hareket ederiz. Güçlü Çalışan Markasının müşteri memnuniyetinin temeli olduğu bilinci ile çalışanlarımızı dinler, neye önem verdiklerini anlar, çalışan memnuniyeti ve performansına önem veririz. Piyasa trendleri ve sektör uygulamaları ile uyumlu, adil, anlamlı ve perfomans odaklı sistemler uygular, çalışanlarımızın gelişimi için gerekli desteği veririz.

Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklığımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Gizlilik ve Bilginin Korunması

Gizli ve özel bilgiler sadece müşteri hizmeti ve şirket operasyonları için kullanılır, yalnızca belirlenen özel yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşılır ve yöneticiler, çalışanlar, iş ortakları tarafından korunur. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve 3. Tarafların tarafımızdan yayınlanan tüm politika, prosedür ve süreçlerimize uymasını ve tüm süreçlerimizin gelişen teknolojiye uygun olarak güncellenmesini sağlarız. İş sürekliliği kapsamında oluşabilecek riskleri belirler ve gerekli önlemleri alırız. Tüm çalışanlarımıza bilgi güvenliği eğitimlerinin verilmesi ve etkinliğinin ölçülmesini sağlarız. Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunma kapsamındaki yasal mevzuatlara uyulması önceliklerimizdendir.