Filo Kiralamanın Avantajları

Intercity, şirketinizin ihtiyaç duyduğu tüm araçlara güvenli, sürekli ve sorunsuz bir şekilde sahip olmasını sağlar. Araçlarınızı Intercity’den kiraladığınızda, düşünmeniz gereken tek şey, onları keyifle kullanmaktır. Intercity ile otomobilin zahmetine, masrafına değil; rahatlığına ve dinamizmine sahip olursunuz.
Vergi Avantajı

7 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan ve 2020 yılında yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanun ile şirketlerin satın aldığı binek otomobillerin faturalarında yer alan vergiler ile bu araçlara ilişkin yapılan giderler ve kiralamalar için bazı yeni vergisel düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kanun ile birlikte bir şirket binek otomobil satın almak istediği zaman satın alma faturasında yer alan ÖTV ve KDV’nin indirim konusu yapılabilmesine, aracın maliyetine eklenebilmesine, gider yazılabilmesine ve amortisman ayrılabilecek kısmına dair bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Aynı şekilde şirketlerin aktifine kayıtlı söz konusu araçlar için yapılacak genel giderler içinde kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalara ek olarak şirketlerin kiraladıkları araçlar için aylık gider yazabilecekleri tutarlara da kısıtlama getirilmiştir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30.12.2022 tarihinde resmî gazetede yayımladığı 323 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu uygulamanın 2023 yılında uygulanacak hadleri yeniden belirlenerek aşağıdaki gibi olmuştur;

  • Binek araçların alımında gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı toplamı 200.000 TL’den 440.000 TL’ye,
  • KDV ve ÖTV hariç tutar üzerinden amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumundaki tutar sınırı 230.000 TL’den 500.000 TL’ye,
  • KDV ve ÖTV’nin aracın maliyetine eklenerek toplam tutar üzerinden amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumunda ise sınır 430.000 TL’den 950.000 TL’ye,
  • Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek azami tutar KDV hariç aylık 8.000 TL’den 17.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Bununla birlikte, satın alınan veya kiralanan araçlara ait yakıt, otopark, bakım-onarım, sigorta ve HGS/OGS gibi harcamaların %30’unun KKEG olarak dikkate alınması (aynı şekilde bu orana isabet eden KDV’nin de indirilmeyerek KKEG yapılması) yönündeki düzenleme ise bir tutara bağlı olmaması nedeniyle aynı şekilde devam etmektedir.

Bir şirket ihtiyaç duyduğu aracı kiralamak yerine satın almak istediğinde, yukarıda detayları paylaşılan yeni yasal düzenleme nedeniyle farklı gider kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Aracın KDV ve ÖTV’sinin tamamının gider yazılamaması, M.T.V.’nin gider yazılamaması, kasko/trafik/bakım-onarım vs. tüm giderlerin sadece %70’inin gider yazılabilmesi gibi kısıtlamalar Kurumlar Vergisi açısından dezavantaj oluşturmaktadır. KDV Kanunu 30/b maddesi gereğince ise; şirketler satın aldıkları binek araçların KDV’sini de indirim konusu yapamamaktadırlar.

Dolasıyla şirketler için araç kiralama yoluyla, satın alma ve üç yıl boyunca kullanım sonucu karşılaşılan tüm maliyetlerin araç kiralandığı zaman kira fiyatının içerisinde yer alması nedeniyle herhangi bir gider kısıtlamasına maruz kalınmadan, KDV de indirim konusu yapılarak hem KDV hem de Kurumlar Vergisi açısından şirketler için önemli vergisel avantajlar sağlanmaktadır.

Nakit Akış
Her ay belirli bir kira tutarı öder; bütçenizi, planınızı buna göre yaparsınız.
Kötü süprizlerle, beklenmedik giderlerle karşılaşmaz; kaza, onarım, sigorta masraflarını ödemezsiniz.
İşletmenizden ani nakit çıkışı olmaz; ödemelerinizi taksit, taksit yaparsınız. Kira bedeliniz sözleşme süresi boyunca sabit TL olarak devam eder.
Araçların eskidiğini düşündüğünüzde sözleşmenizi yenileyebilir, size vereceğimiz yeni araçlarla; taksit, taksit ödemeye devam edebilirsiniz.
Sermaye
Filo kiralama, araç alımlarında kullanacağınız parayı işinizde kullanmanıza, işinizi büyütmenize olanak sağlar. Araç satın almak için kullanmadığınız öz kaynağınızı ve kredi limitlerinizi işinizi büyütmek için kullanabilirsiniz. Araç yatırımlarınızda kredi kullanmak durumunda karşılaşacağınız sermaye çıkışlarından da kurtulmuş olursunuz. Ayrıca araçlarınızın dönem sonundaki 2.el değer riskinin tamamı da Intercity’ye ait olur.
Operasyon
Intercity ile çalıştığınızda kiralamak istediğiniz araçlar, size hızlı ve sorunsuz bir şekilde teslim edilir. Araçlarınızı ister Intercity merkez ofisinden veya şubelerinden, isterseniz bulunduğunuz ildeki bayilerden teslim alır, zamandan tasarruf edersiniz. Personel ve zamandan tasarruf edersiniz.
Filonuzun idaresi için ekstra personel alımı yapmanıza gerek kalmaz, personele ödenecek olan maaş, sigorta, ikramiye ve yan ödemeler gibi pek çok maliyeti ödemek zorunda kalmazsınız.
Neden Operasyonel Kiralama?
• Şirketinizden sermaye yada kaynak çıkışı olmaz.
• Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemezsiniz.
• Vergiden tasarruf sağlarsınız.
• Araç muayene takibini yapmazsınız.
• Kiraladığınız araçların sigortayla ilgilenmenize gerek kalmaz.
• HGS işlemleriyle uğraşmazsınız.
• Periyodik bakım ve onarım masrafı ödemezsiniz.
• Trafik ve kaçak geçiş cezalarını takip etmezsiniz.
• Lastik değişimleriyle ilgilenmenize gerek kalmaz.
• Araçlarınızın 2. el değerini düşünmezsiniz.

7 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan ve 2020 yılında yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanun ile şirketlerin satın aldığı binek otomobillerin faturalarında yer alan vergiler ile bu araçlara ilişkin yapılan giderler ve kiralamalar için bazı yeni vergisel düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kanun ile birlikte bir şirket binek otomobil satın almak istediği zaman satın alma faturasında yer alan ÖTV ve KDV’nin indirim konusu yapılabilmesine, aracın maliyetine eklenebilmesine, gider yazılabilmesine ve amortisman ayrılabilecek kısmına dair bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Aynı şekilde şirketlerin aktifine kayıtlı söz konusu araçlar için yapılacak genel giderler içinde kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalara ek olarak şirketlerin kiraladıkları araçlar için aylık gider yazabilecekleri tutarlara da kısıtlama getirilmiştir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30.12.2022 tarihinde resmî gazetede yayımladığı 323 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu uygulamanın 2023 yılında uygulanacak hadleri yeniden belirlenerek aşağıdaki gibi olmuştur;

  • Binek araçların alımında gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı toplamı 200.000 TL’den 440.000 TL’ye,
  • KDV ve ÖTV hariç tutar üzerinden amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumundaki tutar sınırı 230.000 TL’den 500.000 TL’ye,
  • KDV ve ÖTV’nin aracın maliyetine eklenerek toplam tutar üzerinden amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumunda ise sınır 430.000 TL’den 950.000 TL’ye,
  • Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek azami tutar KDV hariç aylık 8.000 TL’den 17.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Bununla birlikte, satın alınan veya kiralanan araçlara ait yakıt, otopark, bakım-onarım, sigorta ve HGS/OGS gibi harcamaların %30’unun KKEG olarak dikkate alınması (aynı şekilde bu orana isabet eden KDV’nin de indirilmeyerek KKEG yapılması) yönündeki düzenleme ise bir tutara bağlı olmaması nedeniyle aynı şekilde devam etmektedir.

Bir şirket ihtiyaç duyduğu aracı kiralamak yerine satın almak istediğinde, yukarıda detayları paylaşılan yeni yasal düzenleme nedeniyle farklı gider kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Aracın KDV ve ÖTV’sinin tamamının gider yazılamaması, M.T.V.’nin gider yazılamaması, kasko/trafik/bakım-onarım vs. tüm giderlerin sadece %70’inin gider yazılabilmesi gibi kısıtlamalar Kurumlar Vergisi açısından dezavantaj oluşturmaktadır. KDV Kanunu 30/b maddesi gereğince ise; şirketler satın aldıkları binek araçların KDV’sini de indirim konusu yapamamaktadırlar.

Dolasıyla şirketler için araç kiralama yoluyla, satın alma ve üç yıl boyunca kullanım sonucu karşılaşılan tüm maliyetlerin araç kiralandığı zaman kira fiyatının içerisinde yer alması nedeniyle herhangi bir gider kısıtlamasına maruz kalınmadan, KDV de indirim konusu yapılarak hem KDV hem de Kurumlar Vergisi açısından şirketler için önemli vergisel avantajlar sağlanmaktadır.

Her ay belirli bir kira tutarı öder; bütçenizi, planınızı buna göre yaparsınız.
Kötü süprizlerle, beklenmedik giderlerle karşılaşmaz; kaza, onarım, sigorta masraflarını ödemezsiniz.
İşletmenizden ani nakit çıkışı olmaz; ödemelerinizi taksit, taksit yaparsınız. Kira bedeliniz sözleşme süresi boyunca sabit TL olarak devam eder.
Araçların eskidiğini düşündüğünüzde sözleşmenizi yenileyebilir, size vereceğimiz yeni araçlarla; taksit, taksit ödemeye devam edebilirsiniz.
Filo kiralama, araç alımlarında kullanacağınız parayı işinizde kullanmanıza, işinizi büyütmenize olanak sağlar. Araç satın almak için kullanmadığınız öz kaynağınızı ve kredi limitlerinizi işinizi büyütmek için kullanabilirsiniz. Araç yatırımlarınızda kredi kullanmak durumunda karşılaşacağınız sermaye çıkışlarından da kurtulmuş olursunuz. Ayrıca araçlarınızın dönem sonundaki 2.el değer riskinin tamamı da Intercity’ye ait olur.
Intercity ile çalıştığınızda kiralamak istediğiniz araçlar, size hızlı ve sorunsuz bir şekilde teslim edilir. Araçlarınızı ister Intercity merkez ofisinden veya şubelerinden, isterseniz bulunduğunuz ildeki bayilerden teslim alır, zamandan tasarruf edersiniz. Personel ve zamandan tasarruf edersiniz.
Filonuzun idaresi için ekstra personel alımı yapmanıza gerek kalmaz, personele ödenecek olan maaş, sigorta, ikramiye ve yan ödemeler gibi pek çok maliyeti ödemek zorunda kalmazsınız.
Neden Operasyonel Kiralama?
• Şirketinizden sermaye yada kaynak çıkışı olmaz.
• Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemezsiniz.
• Vergiden tasarruf sağlarsınız.
• Araç muayene takibini yapmazsınız.
• Kiraladığınız araçların sigortasıyla ilgilenmenize gerek kalmaz.
• HGS işlemleriyle uğraşmazsınız.
• Periyodik bakım ve onarım masrafı ödemezsiniz.
• Trafik ve kaçak geçiş cezalarını takip etmezsiniz.
• Lastik değişimleriyle ilgilenmenize gerek kalmaz.
• Araçlarınızın 2. el değerini düşünmezsiniz.

Kiralama - Satın Alma Karşılaştırma

Şirketler için uzun dönem araç kiralamanın mı yoksa satın almanın mı daha avantajlı olduğu konusunda aşağıdaki tablomuzu (gider ve maliyet yöntemlerinden birini seçerek) inceleyebilirsiniz. Örnek hesaplama Fiat Egea model araç baz alınarak yapılmıştır.
Araç Satın Alma Detayı
GİDER Maliyet Tutarları (Nakit Çıkış)
K.V. Kanunu’na Göre Gider Yazılabilecek Tutarlar
Maliyet
82.992
0
%45 Ö.T.V.
37.347
37,347
%18 K.D.V
21.661
21,661
Toplam
142.000
59,008
Araç Genel Giderleri
Amortisman Gideri
-
59.345
Trafik Kasko Sigorta Gideri
7.654
5.358
Trafik Sigortası
2.992
2.094
MTV Gideri
4.714
0
Servis Gideri
10.267
7.187
Lastik Gideri
3.449
2.414
Finans Gideri
47.750
31.833
Muayene Gideri
520
364
Toplam
77.346
108.596
Giderler Genel Toplam (1+2)
219.346
167,604
İkinci El Satış Geliri
İkinci El Geliri (Kdv Hariç)
126.535
-86,971
%1 K.D.V.
1.265
Fatura Toplamı
127.800
ŞİRKETİN NAKİT ÇIKIŞI (1+2-3)
91.546
80.633
Araç Kiralama
Kiralama Bedeli 36 Ay (Kdv Hariç)
108.000
%18 K.D.V
19.440
Kiralama K.D.V. Dahil Toplam
127.440
Kiralamadan Kaynaklı %20 Kurumlar Vergisi (Nakit Girişi)
21.600
ÖZET KARŞILAŞTIRMA
SATIN ALMA
KİRALAMA
AVANTAJ DURUMU
Nakit Çıkışı
91.546
86.400
Kiralama Avantajlı
İndirilecek K.D.V.
-1.265
19.440
Kiralama Avantajlı
Kurumlar Vergisi (Gider)
80.633
108.000
Kiralama Avantajlı
Kurumlar Vergisi %20 Vergi Avantajı
16.127
21.600
Kiralama Avantajlı

Hesaplama Dipnotlar
*KDV+ÖTV Gider Yazıldığı Yöntem Kulanılmıştır.
*KDV+ÖTV Maliyet Yazıldığı Yöntemde de Kiralama Avantajlıdır..
*Genel Giderlerin Vergi Hesaplamasında %70 dikkate alınmıştır.
*Kiralamadan Kaynaklı 21.600 TL Kurumlar Vergisi Avantajı Kiralama için Ödenen Tutardan Düşülmüştür.(108.000TL-21.600TL=86.400TL)