Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Intercity, kurumsal sorumluluk anlayışının temelini yasalara ve iş etiği ilkelerine dayandırmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket eder ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt eder.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (“Politika”) şirketimizin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda aldığı önlemleri içermektedir.

Bu Politika sadece Intercity çalışanlarını değil, şirket adına hareket eden veya şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.


Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası,
 • Üst yönetim de dahil olmak üzere tüm şirket çalışanları,
 • Tedarikçiler ve çalışanları,
 • Dış hizmet alınan şirketler ile iş ortakları ve çalışanları,
  kapsamaktadır.

  Yolsuzluk: Herhangi bir kurumdaki mevcut kaynak ve yetkilerin kişisel amaçlar için doğrudan veya dolaylı olarak kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.


  Rüşvet: Bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için üçüncü bir kişiyle yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde yarar sağlamasıdır.
  Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında; hediyeler, ağırlama, nakit ödemeler, siyasi ya da diğer bağışlar, komisyon, sosyal haklar, işe alım imtiyazları veya diğer menfaatler sayılabilir. Bu kapsamda;


 • Çalışanlarımız değeri ne olursa olsun, şirketimizin tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan üçüncü bir şahıstan gelebilecek eşya, hizmet, nakit veya çek gibi hediyeleri reddetmekle yükümlüdür. Aynı şekilde çalışanlarımız diğer kurumların şirketimiz hakkında kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediye, ağırlama veya diğer armağanları teklif etmez, bu tür taleplerde bulunamaz.
 • Şirket faaliyetlerinin devamı ile ilgili veya şirket yararına olabilecek hizmet alımı ve verimi aşamasında herhangi bir kararın etkilenmesi için hiçbir devlet yetkilisine veya siyasi parti adayına kurumsal ya da kişisel bir ödeme yapılmaması, hediye verilmemesi, yardım veya bağışta bulunulmaması esastır.
 • Çalışanlarımız, görevlerini yürütürken komisyon ya da başka bir ad altında maddi çıkar sağlayamaz, bu yönde bir teklifte bulunamaz.
 • Kamusal ya da özel kişi veya kurumlardan işle ilgili ya da ilgisiz herhangi bir avantaj sağlamak amacıyla, doğrudan ya da aracı kullanarak hiçbir avantaj teklifinde bulunamaz, sözlü ya da yazılı anlaşma yapamaz.
 • Üçüncü kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ayrıcalık sağlama karşılığı avantajlı durum yaratamaz ve bu yönde teklifleri kabul edemez.
 • Farklı bir niyetle yaptığı davranışın bile bu yönde şüphe ve izlenim uyandırmaması için azami dikkati gösterir.

 • Bu Politikaya ilişkin ihlallerle karşılaşan tüm Intercity çalışanları ihlalleri
  [email protected] e-mail adresinden bildirmekle yükümlüdür. Tüm bildirimler gizli tutulur. Bildirimlerin inceleme, soruşturma ve raporlama sürecinde gizlilik kuralları gözetilir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde olayın mahiyetine göre gerekli yaptırımlar uygulanır. Bütün bildirimler kayıt altına alınır, insan kaynakları ve etik kurulu tarafından titizlikle araştırılır ve değerlendirilir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde olayın mahiyetine göre gerekli yaptırımlar uygulanır.